ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นางสาว พิมพ์ผกา (ขนิษฐา) กำหอม (สุกุมาร) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล 2562
2 นางสาว พิมพ์ผกา (ขนิษฐา) กำหอม (สุกุมาร) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล 2561
3 นางสาว พิมพ์ผกา (ขนิษฐา) กำหอม (สุกุมาร) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล 2560
4 นางสาว พิมพ์ผกา (ขนิษฐา) กำหอม (สุกุมาร) พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล 2559

จำนวนทั้งหมด:4  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก