ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาย ประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 2561
2 นาย ประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 2560
3 นาย ประพนธ์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ 2559

จำนวนทั้งหมด:3  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก