ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาย ปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2562
2 นาย ปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2561

จำนวนทั้งหมด:2  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก