ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2562
2 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2561
3 นางสาว ปรียาดา ยั่งยืน นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2560

จำนวนทั้งหมด:3  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก