ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นางสาว จริยาณี ศรีจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2561
2 นางสาว จริยาณี ศรีจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2560
3 นางสาว จริยาณี ศรีจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 2559

จำนวนทั้งหมด:3  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก