ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาย วีระยุทธ เหลืออร่าม พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีเอกซ์เรย์ 2562
2 นาย วีระยุทธ เหลืออร่าม พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีเอกซ์เรย์ 2561
3 นาย วีระยุทธ เหลืออร่าม พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีเอกซ์เรย์ 2560
4 นาย วีระยุทธ เหลืออร่าม พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีเอกซ์เรย์ 2559

จำนวนทั้งหมด:4  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก