ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นางสาว วิสาข์ สีส่อง พนักงานประจำห้องทอดลอง กลุ่มงานชันสูตร 2562
2 นางสาว วิสาข์ สีส่อง พนักงานประจำห้องทอดลอง กลุ่มงานชันสูตร 2561
3 นางสาว วิสาข์ สีส่อง พนักงานประจำห้องทอดลอง กลุ่มงานชันสูตร 2560
4 นางสาว วิสาข์ สีส่อง พนักงานประจำห้องทอดลอง กลุ่มงานชันสูตร 2559

จำนวนทั้งหมด:4  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก