ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นางสาว ปียนุช โสภาคำ พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานทัตกรรม 2563
2 นางสาว ปียนุช โสภาคำ พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานทัตกรรม 2562
3 นางสาว ปียนุช โสภาคำ พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานทัตกรรม 2561
4 นางสาว ปียนุช โสภาคำ พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานทัตกรรม 2560
5 นางสาว ปียนุช โสภาคำ พนักงานพิมพ์ กลุ่มงานทัตกรรม 2559

จำนวนทั้งหมด:5  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก